Bananbra

This is not America's Next Best Friend.

Anders Behring Breiviks manifest

with 18 comments

Vi er alle sterkt preget av angrepene som utspant seg i Oslo sentrum og på Utøya fredag. En venn av meg overlevde massakren på Utøya, utover det er jeg ikke personlig berørt av tragedien. I likhet med resten av befolkningen er jeg likevel preget i form av avsky mot gjerningsmannen og dyp medfølelse for ofrene og deres pårørende. De siste dagene har vært tunge, og jeg innser at måten jeg valgte å takle sjokket på kanskje ikke har vært optimal; jeg har isolert meg i mine foreldres hus og lest gjennom mesteparten av «2083 – A European Declaration of Independence».

2083 - A European Declaration of Independence - Anders Behring Breiviks manifest - omslagBehring Breiviks ideologi, fremtidsvisjoner og generelle virkelighetsoppfatning er åpenbart forskrudd i forhold til hva de fleste andre opplever. Det er forstyrrende å lese om den påståtte «krigen» han mener å befinne seg i, der han som ridder i et slags korstog for «det kulturkonservative Europa» og dets kamp mot fienden, som omtales som marxistiske forkjempere for et multikulturelt samfunn som tillater islamisering av samfunnet.

Hva betyr «2083»?
På Facebook og diverse diskusjonsfora ser det ut til at mange fortsatt lurer på hva tallet 2083 står for. 2083 er som kjent tittel på Behring Breiviks manifest, samt del av e-postadressen han blant annet oppgir til et av hans ideologiske forbilder, bloggeren Fjordman, der han i document.nos kommentarfelt tilbyr ham å få tilsendt manifestet når det er ferdigskrevet.

En sentral del av Behring Breiviks mytologiske fremstilling av denne krigen er at den er inndelt i tre faser. Det følgende er kopiert direkte fra manifestet:

European Civil War, Phase 1 – 1999-2030
– Islam, 2-30% based on country
– Open source warfare, military shock attacks by clandestine cell systems.
– Further consolidation of conservative forces.
European Civil War, Phase 2 – 2030-2070
– Islam, 15-40% based on country
– Consolidation continues, more advanced forms of resistance groups.
– Preparation for pan-European coup d’états.
European Civil War, Phase 3 – 2070-2083
– Islam, 30-50% based on country
– Pan-European coup d’états. Cultural Communism/multiculturalism defeated in the first
European country followed by the rest.
– The implementation of a Cultural Conservative political agenda begins.
– Execution of cultural Marxist/multiculturalist category A and B traitors initiated.
– Deportation of Muslims initiated.

Med andre ord står 2083 for året som har stor betydning i hans fremtidsvisjon. Nettavisens Side 3 har samlet en oversikt over år 2083s betydning i populærkulturen og andre referanser til dette året. Verdt å merke seg er at det i 2083 er 400 år siden slaget ved Vienna, som er sentral for de reaksjonære folkene bak den anti-islamistiske bloggen Gates of Vienna, der tidligere nevnte Fjordman er en viktig bidragsyter. Enkelte hevder at Behring Breivik var aktiv i kommentarfeltet til Gates of Vienna, men dette avkreftes foreløpig på bloggen ettersom ingen av hans kjente aliaser (som «Sigurd Jorsalfare») er å finne blant blogginnleggenes kommentarer. I tillegg går visstnok en populasjonsmodell for Storbritannia, som Behring Breivik tok utgangspunkt i, til år 2083.

Science fiction og propaganda
Måten Anders Behring Breivik, eller hans pseudonym Andrew Berwick, fremstiller seg selv som en slags pionér i planleggingen av oppbyggingen av samfunnet i etterkant av «krigen», er skremmende. Detaljerte planer for et slags offentlig surrogatisystem og en fosterfamilieordning fremstår som forskrudde science fiction-visjoner. Flere lignende tiltak blir foreslått i manifestet, alt for å øke fødselstall og befolkning av kulturkonservative europeere.

I tillegg er det ekkelt å lese om hans forakt for det moderne urbane Europa, der han mener kvinner forherliger en livsstil han omtaler som “sex and the city/Madonna” lifestyles which involves the glorification of casual sex, multiple sex partners and generally an extremely liberal individualistic lifestyle hostile to the traditional nuclear family values.» Behring Breivik mener at det konservative kvinnesynet han forfekter må spres gjennom propaganda: «Womens “new role” should be actively illustrated and glorified through series, movies and commercials. This will involve significant restrictions in media freedoms and rights. These
restrictions and reforms will result in an increased fertility rate of approximately 0,2-0,3 points.»

Verdt å merke seg er at disse sitatene er hentet fra én av flere alternative samfunnsmodeller Behring Breivik ser for seg, alt like virkelighetsfjernt og mer likt et totalitært science fiction-samfunn.

Anders Behring Breivik skal visstnok ha fått utført plastisk kirurgi.

Et av Anders Behring Breiviks egne bilder fra manifestet. Han skryter gjentatte ganger av eget utseende og egen klesstil, og skal ifølge en barndomsvenn ha fått utført plastisk kirurgi.

Stormanssgalskap og narsissisme
Det er uunngåelig at man prøver å danne et bilde av Anders Behring Breivik gjennom medienes omtale av ham som person, men det er vanskelig å ta hans egen omtale av seg selv i manifestet alvorlig. Generelt er måten Behring Breivik beskriver seg selv på preget av stormannsgalskap og narsissisme. Dette er selvfølgelig bare tanker jeg gjorde meg, uten at jeg skal påberope meg tilstrekkelig fagkunnskap til å si noe for sikkert om ham gjennom mitt inntrykk av manifestet. Likevel ser det ut til at jeg ikke er alene om lignende inntrykk. Dersom du er interessert i en sakkyndigs formening kan du lese uttalelser fra Svenn Torgersen, professor i klinisk psykologi, i denne Dagbladet-saken.

I tillegg til det klart forskrudde i at han ser på seg selv som en frigjører, er det åpenbart at han bruker all omtale av egen person til selvskryt. Ved enhver anledning passer han på å nevne pengene han visstnok tjente på kort tid og materielle goder han har oppnådd, som hans tidligere «bachelor pad» i fasjonable Bogstadveien, Lacoste-gensere og luksusklokken Breitling Crosswind han etterhvert må selge for å finansiere det høye forbruket i planleggingsprosessen da han er isolert på en gård i Hedmark.

Stadig skryter han også av sine påståtte analytiske evner, makeløse psyke, sjarm og intelligens. Behring Breivik rettferdiggjør sin egen mangel på offisiell utdannelse ved å heve seg over samfunnet; ifølge hans egne beskrivelser i manifestet avskyr han det han omtaler som banalt hverdagsliv. I prosessen med å skaffe seg en gård å isolere seg på i sluttfasen av terrorplanleggingen skryter han av sjarm og selgerferdigheter, samt evnen til å «lese» mennesker for lettere å kunne manipulere dem. Dette gjelder også under en hendelse han beskriver i dagboken, der en mann ankommer gården og begynner å fotografere den. Behring Breivik mener å «gjennomskue» mannen som narkotikaspaner på grunnlag av en rask samtale.

Behring Breivik omtaler også sitt eget utseende påfallende ofte, og mener å ha levd et playboy-aktig ungkarsliv der han kunne velge og vrake når det gjelder kvinner. Dette er også blant tingene han hever seg over når han lever som det han mener er en tilnærmet perfekt «ridder» i forberedelsene til «operasjonen». Som kjent ville han likevel oppsøke prostituerte, fordi han mener en pragmatisk tilnærming til livet som ridder der biologiske hensyn blir tatt er bedre enn «misforstått pietisme». Dette avsnittet fra dagboken skrevet mens han bor i Hedmark illustrerer både eget selvbilde og hvordan han ofte trekker inn selvskryt når anledningen byr seg.

«There was a relatively hot girl on the restaurant today checking me out. Refined individuals like myself is a rare commodity here so I notice I do get a lot of attention in both the southern and the northern town. It’s the way I dress and look. There are mostly unrefined/un-cultivated people living here. I wear mostly the best pieces from my former life, which consists of very expensive brand clothing, LaCoste sweaters, piques etc.«

Når Behring Breivik en sjelden gang omtaler seg selv på negativ måte fremstår det for meg som om han likevel indirekte skryter av egen selvinnsikt, som om han vil vise at han er så trygg på sin egen person at han kan tillate seg å fremheve mindre viktige områder han kanskje ikke er perfekt på. Andre ganger tyr han til ansvarsfraskrivelse og bruker det til å illustrere hva som er galt ved samfunnet, for eksempel når han omtaler sin egen hiphop-/taggerbakgrunn eller når han påstår at har blitt noe feminin fordi han vokste opp i en «matriarkalsk» familie uten sin far.

Anders Behring Breivik

Utklipp av Anders Behring Breivik fra det siste bildet i hans manifest, der også to kvinner er avbildet.

Omtale av familie og venner
Som mange allerede har fått med seg er de siste sidene i manifestet viet bilder av Anders Behring Breivik, et iført frimurerlosje-regalia for 3. grad, et par med «Oslo vest-preppy» piquékrage og genser, og Photoshop-manipulerte bilder med en tungt medaljert paradeuniform og et der han sikter med et våpen. I dagboken mot slutten av manifestet nevner han allerede i desember 2010 at han ikke kan bruke en profesjonell fotograf, ettersom utstyret han vil la seg fotografere med åpenbart ville vekke mistanke. Dette ser han ikke på som et problem, ettersom han mener han kan kompensere for mangel på profesjonelt utstyr med sine «Photoshop skills».

Det siste bildet, på aller siste side i manifestet, har såvidt jeg har sett ennå ikke blitt publisert i mediene, og det med god grunn. Her er Anders Behring Breivik nemlig fotografert med det som tilsynelatende er hans mor og søster, sannsynligvis fra sistnevntes bryllup. En kan bare tenke seg hvilken smerte og skam Behring Breiviks familie og venner føler etter de monstrøse terroraksjonene, og at han har valgt å utsette sin nære familie for ytterligere påkjenninger ved å publisere et usladdet bilde av dem som avslutning av manifestet er helt ufattelig. Heldigvis melder både TV2 og andre medier at folk flest viser medfølelse for familien, som selvfølgelig ikke er å klandre for sønnens handlinger.

I manifestet omtaler Behring Breivik flere ganger sine familiemedlemmer og venner. Hans nærmeste omgangskrets er detaljert beskrevet, med fornavn og et avnsitt om hver enkelt i kameratgjengen. Det må være ekstremt ubehagelig for dem å bli knyttet opp mot udåden på denne måten, selv om Behring Breivik understreker at ingen av dem er i nærheten av å inneha like ekstreme holdninger som ham selv.

Ekstra kuldegysende kynisk og skremmende er passasjen om Behring Breiviks tidligere stemor:

«Although I care for her a great deal, I wouldn’t hold it against the KT if she was executed during an attack against UDI, as she used to be a primary tool and category B traitor for the multiculturalist regime of Norway, high treason she should be familiar with.«

Populærkulturreferanser i «2083»
Ubehagelig må det også være for alle andre som er nevnt i manifestet. Én ting er politiske røster som mer eller mindre berettiget tydeligvis ble sett på som meningsfeller for Behring Breivik rent politisk, en helt annen er diverse andre navn som nevnes med beundring. Et eksempel er to kjente norske komikere, som ifølge dagboken hans festet med ham i Budapest.

Selv om det selvfølgelig ikke har noen relevans i den store tragedien av tapte liv, skadde individer og sørgende pårørende, kan jeg ikke la være å merke meg hvor pussig musikksmak Behring Breivik oppgir å ha. I frustrasjon over hvor kjedelig det er å samle kontakter på Facebook skriver han «Good vocal trance music makes this task a lot less boring;)«, og flere steder nevner han denne subsjangeren som inspirasjonskilde og meditasjonsverktøy.

I tillegg nevner han flere artister i ulike sjangre, deriblant Helene Bøksle. Sangerinnen fra Mandal er nevnt i manifestet flere ganger, og som både Dagbladet og TV2 allerede har nevnt, er en av hennes låter fra Age of Conan-soundtracket brukt i den mye omtalte promovideoen for «2083». Bøksle tar selvfølgelig avstand fra terroraksjonene og Behring Breiviks bruk av hennes stemme, og det er naturligvis ingen ved sine fulle fem som kobler henne til ugjerningene, men det må likevel være svært ubehagelig for henne å vite at gjerningsmannen har brukt hennes åndsverk som inspirasjonskilde.

Callof Duty: Modern Warfare 2 flerspiller screenshot

Screenshot fra flerspillerdelen til CoD: Modern Warfare 2, et av Anders Behring Breiviks favorittspill.

Selv synes jeg det er ekkelt å lese at Behring Breivik har spilt og nytt diverse dataspill som jeg selv liker, som Dragon Age- og Fallout-seriene og Bioshock 2. I tillegg har han spilt mye World of Warcraft, og brukt det som skalkesjul for å kunne isolere seg fra omverdenen og konsentrere seg om planleggingen av det han omtaler som «operasjonene», altså angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Call of Duty: Modern Warfare II blir i manifestet hyllet som en realistisk militærsimulator, og Behring Breivik går så langt som å anbefale Modern Warfare-serien til andre som trenger «trening» i forkant av slike «operasjoner»:

«Target practise is likely going to be a problem for many people in certain countries (urban Europeans like us, ouch:). (…) Simulation by playing Call of Duty, Modern Warfare is a good alternative as well but you should try to get some practise with a real assault rifle (with red point optic) if possible. There are select 2nd or 3rd world countries that offer arrangements where you can practise with an assault rifle. (…) Lots of opportunities for those of us with creativity and enough cash:)«

Jeg tror og håper ingen vil bruke omtalen av spill, filmer og TV-serier (flere er nevnt i manifestet, deriblant Spartacus: Blood and Sand, Rome, Battlestar Galactica og ikke minst terrorcelle-serien Sleeper Cell) for å score billige poeng i den langvarige debatten rundt vold i slike underholdningssjangre. Videre oppfordrer jeg alle som er interessert i emnet til å lese kommentaren i dagens papirutgave av Dagbladet, som er å finne på Dagbladets spillportal Pressfire.no, ført i pennen av Snorre Bryne.

Internettsjargong og uhyggelige smilefjes
En annen ting jeg ikke kunne unngå å legge merke til da jeg leste manifestet er den utstrakte bruken av smilefjes på de mest usmakelige steder. Galskapen i det Behring Breivik beskriver i dagboken og det pussige intervjuet med seg selv som er plassert mot slutten av kompendiet blir understreket av at han bruker internettsjargong og smilefjes på de mest upassende steder. Kapitlene som dreier seg om Behring Breiviks tanker og visjoner på et mer ideologisk grunnlag er preget av et mye mer offisielt språk, hvilket er naturlig med tanke på at han tydeligvis ønsker at dette skal bli tatt på alvor.

Et eksempel på uhyggelig og særdeles upassende plassering av smilefjes er fra et dagbokinnlegg der han beskriver sin mislykkede tur til Praha for å skaffe våpen til «operasjonen»:

«Hello there; I want to buy an AK-47, 4 frag grenades, 1 glock and AP bullets.
(Guy will run for the hills before you have completed the last sentence:-)«

Et annet avsnitt som gir meg kuldegysninger er der han beskriver hvordan han unngår at hans nærmeste fatter mistanke når han isolerer seg for å planlegge angrepene:

«A couple of my friends have their suspicions though. However, I have managed to
channel these suspicions far away from relating to my political convictions. Instead they
suspect that I am playing WoW (and trying to hide it) and a couple of them believe that I
have chosen semi-isolation because of some alleged homosexual relationship which they
suspect I am trying to hide, LOL. Quite hilarious, as I am 100% hetero, but they may
continue to believe what they want as it prevents them from asking more questions;))
My goal is obviously to prevent my closest network from asking specific questions, and it
has worked perfectly so far.«

Til slutt vil jeg trekke frem to setninger mot slutten av loggen, der det for meg virker som han prøver å villede leseren i tilfelle han blir avslørt før han får utført angrepene. Disse fremstår særdeles uhyggelige nå som vi vet hva han planla.

«First coming costume party this autumn, dress up as a police officer. Arrive with insignias:-) Will be
awesome as people will be very astonished:-)»

«Side note; imagine if law enforcement would visit me the next days. They would probably get the
wrong idea and think I was a terrorist, lol :o)«

I lys av den ufattelige tragedien, som har krevd minst 76 liv, mange sårede og der pårørende sørger, kan det kanskje virke banalt og irrelevant å nevne detaljer som terroristens underholdningspreferanser og språkbruk. Jeg vil understreke at det er Anders Behring Breivik, hans holdninger og gjerninger, som skremmer meg, ikke de tilsynelatende uviktige detaljene fra manifestet i seg selv. Likevel bidrar de til å skape det uhyrlig skremmende bildet av en terrorist som uhyggelig lettsindig beskriver hvordan han kaldt, kynisk og tålmodig og over ni år planla den mest brutale voldshandlingen vårt land har sett siden andre verdenskrig.

18 kommentar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Bra skrevet, jeg synes det er veldig bra at manifestet blir analysert. I de første dagene etter angrepene mente jeg at manifestet og hans meninger burde ties ihjel og ikke spredd til noen, nå er jeg enig med de som sier at manifestet, meningene og ideologien må diskuteres og analyseres så alle kan se hvor skrudd det er. Det er viktig at slike tanker ikke får spinne videre uten å bli motsagt!

  Hanne

  28/07/2011 at 17:25

  • Takk, Hanne. Jeg må nesten få understreke at jeg ikke har kompetanse til å utføre noen ordentlig «analyse» av manifestet, dette er bare rent subjektive reaksjoner på det jeg leste.

   Når det er sagt – jeg er fullstendig enig med deg. Det er nærliggende å tenke at Behring Breiviks sinnssyke ideologi og dette manifestet burde ties i hjel fordi det ikke er verdt å vie en tanke, i tillegg til at Behring Breivik nettopp ønsker at flest mulig skal lese og diskutere det. Likevel synes jeg det er viktig å prøve å forstå hva som foregår, det var viktig for meg selv i sjokket etter hendelsen, og det er viktig for samfunnet generelt. Det er fristende å sitere redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen:

   «Vi skal ikke tie ihjel synspunktene til Behring Breivik og hans likesinnede. Vi skal konfrontere dem ihjel. Det skylder vi de 85 unge menneskene som ble skutt ned med kaldt blod på Utøya.»

   bananbra

   29/07/2011 at 00:21

 2. […] går oppsummerte jeg mine egne umiddelbare reaksjoner på Anders Behring Breiviks manifest, og nevnte i den forbindelse spillene som blir omtalt i dagboken mot slutten av kompendiet. […]

 3. Ja, John Stuart Mill, som Breivik selv siterer, mente også at slike meninger ikke skal ties, men heller tas opp til en diskusjon for så å bli drevet tilbake av saklig argumentasjon.
  Ironisk.

  Alvar

  29/07/2011 at 20:29

  • Der har du enda et poeng. At han siterer og i stor grad misbruker idéene til John Stuart Mill, Winston Churchill, John Locke og andre anerkjente tenkere for å rettferdiggjøre den sinnssyke tankegangen hans er bare enda en faktor som peker mot at fyren er splitter pine gal.

   Og ja, det er i aller høyeste grad ironisk.

   bananbra

   30/07/2011 at 00:09

 4. Har ikke selv rukket å lese spesielt mye i manifestet, men det du nevner med LOL, smilies, osv, det får frem galskapen i hvor lett han ser på sine egne gjerninger (eller kommende sådan, i den skrivende stund). Om mannen ikke er gal, så er han om ikke annet ribbet for empati og medfølelse. Når man ser på alt han skriver om tempelriddere, grader, medaljer, uniformer, og ikke minst bildene han har tatt så virker han sprø også, spør du meg.

  Ronny

  29/07/2011 at 20:30

  • Ja, det er nettopp det at han tilsynelatende ser så lettsindig på det han planlegger som skremmer meg. De oppstilte bildene og hele tempelridderterminologien tyder også på at han er klin kokos. Om ikke annet har han en veldig forstyrret virkelighetsforståelse og som du skriver, total mangel på empati og medfølelse. Typiske psykopattrekk, hvis jeg har forstått begrepet riktig.

   bananbra

   30/07/2011 at 00:19

 5. […] det første innlegget mitt om manifestet til Anders Behring Breivik har jeg fått en del henvendelser fra folk som ønsker å lese det. Jeg kommer ikke til å legge […]

 6. Hei!
  Du skriver utrolig bra, kjempe interessant å lese dine tanker rundt Breiviks skrudde meninger.
  Hvor kan jeg få lest hele manifestet?

  Nina

  04/08/2011 at 08:50

 7. Ok, jeg fant det på engelsk jeg også, men trodde kanskje det fantest på norsk også. Guess not :) Takk likevel!

  Nina

  04/08/2011 at 20:02

  • Ålreit. Nei, det er visstnok bare skrevet på engelsk. Behring Breivik påstår at det er hans arbeidsspråk (selv om han tydeligvis ikke er helt stødig. Flust av skrivefeil!).

   bananbra

   04/08/2011 at 20:26

 8. Denne mannen er ikke sinnssyk vet dere, det er nettopp det som er så skummelt. Han er FOR SMART! Det er skremmende når en persons IQ overgår alle grenser. Jeg fordømmer både handlingene hans, ideologien hans og alt det politiske han står for, men seriøst…. hvordan går det an å gå rundt med så mye hat innvendig uten å sprekke og uten at man blir avslørt? Er det faktisk mulig? Ja, jo vi har jo sett at dette er mulig, men skjønner dere meg? Hvorfor jeg spør? Jeg fatter ikke hvorfor uskyldige unge med fremtiden sin foran seg skal på noen som helst måte skulle rives vekk brått og brutalt og at dette skulle være bra??? Jeg fatter ikke hva Breivik tenkte? Jeg ser jo hva han skriver og alt det der, men hello! Det er noe ved denne mannen som jeg bare ikke fatter. Han har gått ut å skrytt artisten Saga himmelhøyt opp i skyene, han skryter av sitt favoritt klesmerke Lacoste osv osv…. Skjønner ikke han idioten her at alt det han liker vil verden hate? Han skader jo alt og alle han nevner, berører, har berørt og i fremtiden også eventuelt vil omtale som BRA.

  Jeg digget den nye serien med parfyme fra Lacoste helt til dette 22. juli skjedde. Alt jeg ser over alt av Lacoste er for meg BREIVIK! Jeg blir også fortvila når jeg går inn på blogg.no og ser småjentene falle for han her…. What’s happend to the young girls? Samme om han ser lekker ut vel, han har drept MAAANGE mennesker… Spiller da for pokker ingen rolle om gubben er deilig, nå det som bor på innsiden er sortere enn selve graven og i negativ forstand heitere enn selve helvete og enda mer ondskapsfullt en selve Djevelen… Norges fremtid ja…. Disse unge jentene på blogg.no har ingen fremtid dersom de skal vente på at Breivik slipper ut, for da blir det jaggu mye venting!

  Stine Helene Bøe Sandberg

  07/08/2011 at 16:29

  • Takk for lang og gjennomtenkt kommentar! Jeg er enig i at ABB ikke virker sinnssyk, det at han har planlagt alt så nøye og lenge og hele veien handlet «rasjonelt»(i forhold til hans eget verdensbilde) og aldri impulsivt bidrar jo til at han ikke virker helt gal. Likevel er det jo noe grunnleggende «sinnssykt» i det å i det hele tatt kunne utføre så grusomme handlinger som han har gjort med kaldt blod. Jeg kan ikke se for meg at noen vanlige, «friske» mennesker kan gjennomføre så uhyrlige handlinger som han har gjort.

   Når det gjelder ABBs intelligens er det vanskelig å spekulere, men jeg er neimen ikke sikker på at han er smart som du vil ha det til. Det er klart at det kreves visse evner til å planlegge noe så massivt som han har gjort, men når man leser det såkalte «manifestet» hans fremstår han ikke akkurat sylskarp. Det er for mange logiske brister, slurvete feil, sprø tankerekker og altfor mye lett gjennomskuelig selvskryt til at man kan kalle ham noen mesterhjerne.

   Det med alle personene og tingene han omtaler kan jeg si meg enig i. Jeg synes oppriktig synd på Helene Bøksle, for eksempel, som er helt uskyldig og blir dratt inn i denne saken som må være utrolig ubehagelig for henne. Jeg får også litt uhyggelige assosiasjoner når jeg ser Lacoste-logoer nå, men heldigvis tror jeg de fleste klarer å tenke at disse personene og merkene ABB nevner ikke egentlig har noe med saken å gjøre. Når det gjelder Saga er vel hun en artist med nasjonalistiske tekster og følgelig en jeg sliter med å synes synd på, men det er klart det må være ubehagelig for henne også. Håper du klarer å nyte duften av Lacoste igjen, det er synd hvis ABBs foraktelige handlinger skal ødelegge det for deg.

   Det med blogg.no-jenter som sympatiserer med Behring Breivik (eller bare synes han er kjekk) har jeg ikke fått med meg. Det er jo helt sprøtt, jeg nekter å tro at noen faktisk mener det. De må være ute etter å provosere, eller kanskje de ikke skjønner omfanget av det som har skjedd. På den annen side har det jo vært mange tilfeller der grusomme mordere får drøssevis av fanbrev og frierier i fengsel. Merkelige greier.

   Jeg skjønner godt hva du mener med at det er vanskelig å forstå hva Behring Breivik tenkte. Det er uforståelig for vanlige folk som du og jeg, og det tror jeg er en god ting. Folk flest kunne aldri ha gjennomført det han gjorde, og det at vi ikke klarer å identifisere oss med ham eller den sprø virkelighetsoppfatningen hans er nok bare et godt tegn som tyder på at vi er vanlige, gode mennesker i motsetning til ham.

   bananbra

   08/08/2011 at 01:41

 9. Er Anders Behring Breivik en politisk «aktivist» eller bare en terrorist/massemorder? Drap er helt legitimt selv demokratiene begår drap og dreper! Ingen av FN egne medlemsland dreper mer, enn de såkalte ”demokratiene” i FN. Norge er for tiden er med i 2 kriger og bruker milliarder på å bistå terrorister, bare i Libya er det utført 596 bombetokt, tror da virkelig noen at ingen blir drept fordi NRK omtaler terrorister som ”aktivister” og motsatt? I moralske, juridiske og sist, men ikke minst «politiske» termer, hvem og hva er Anders Behring Breivik? Om man liker det eller ikke, problemstillingen er i høyeste grad aktuell.

  Hva har skjedd med denne Anders B. Breivik? Han har skrevet saker og ting på Document.no, men ingenting som skulle tyde på at han var rede til å drepe totalt uskyldige ungdommer, tvert i mot vil jeg nesten si. Ikke alle sønner med en AP-far er en norsk terrorist, men alle norske terrorister har en AP-far.

  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat11/thread161973/#post_161973

  BBC kalte Fr.p for «Breivik-partiet» Det synes jeg er trist og det vitner om at man har satt seg veldig lite inn i norsk politikk, sier Fr.p leder Siv Jensen. Faktisk så var han kunde på El-kjøp også. Hva med Felleskjøpet? Han handlet jo kunstgjødsel fra Felleskjøpet. Huffa meg jeg vil aldri mer handle der:) Han har da vært kunde på IKEA også?

  Edmond Dantes

  24/09/2011 at 12:20

 10. Dette er en meget god analyse. Du har bedrevet et meget grundig og godt arbeid slik at vi s er hva han tenker på. De færreste av oss orker å lese hele det sinnsyke manifestet.
  Sjøl er jeg nok redd han prøver å spille gal, men det er i følge eksperter ikke mulig gjennom tid.

  Arnstein Vada

  15/12/2011 at 19:01

 11. idioter

  terje hansen

  22/12/2011 at 22:21

 12. Looking for fresh buyers? Get tons of people who are ready to buy sent directly to your website. Boost your profits super fast. Start seeing results in as little as 48 hours. To get info email us here: paul5854sau@gmail.com

  Garry Want

  19/10/2019 at 02:14


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: